- 30
 - دوبی
 - شريف ، مهندسی کامپيوتر
 -مدیا سیتی دوبی
  


  ده نوشته برتر:

 -رابطه مهاجر و ايران
 -مانيفست مهاجرت
 -مقايسه کشورها
 -بنيامين
 -ای داد ای بيداد
 -چرا انقدر انگليسی
 -Push و Pull
 -باگهای زندگی


 
 
Hosted and Developed byStats provided by
        

بچه ها که اينجا بودند نکته جالبی را می ديدند: چرا اينجا انقدر آدمها با فاصله نسبت به هم راه می روند و هيچ تنه زدن و چيزی در کار نيست؟ ... بيشتر که فکر می کردم خود اين می تونست نشانه ای از باگ بعدی زندگی باشه که متاسفانه مخصوص ما و ايران ماست: "باگ عدم رعايت فاصله" ...

ما اصلا فاصله ها را رعايت نمی کنيم: در رانندگی از جلو و عقب و چپ و راست هيچ فاصله ای با ماشين بقلی نداريم. در راه رفتن و در صفها هيچ فاصله ای بين ما و نفر جلويی و عقبی وجود نداره. در روابط اجتماعی هيچ فاصله ای را رعايت نمی کنيم (همکارمون در اداره از اينکه در مهمونی پنج شنبه شب کی چی پوشيده خبر داره). در نوشته هامون هيچ فاصله ای رعايت نمی شه (از همه انتقاد می کنيم، به کار همه کار داريم). در وبلاگهامون فاصله با خواننده را رعايت نمی کنيم (درست در زير يک مطلب مکانی برای کامنت و فحش و انتقاد خواننده رزرو کرده ايم) ... حتی روشنفکرانمون فاصله با مفاهيم را درست رعايت نمی کنند (عبادی و سروش، روشنفکرانی که فاصله خودشون را با دنيای سياست به درستی درک نکردند، به دليل مثلا حمايت از تحريم و کروبی، به غلط و متاسفانه تا سالها دچار مشکل خواهند بود) ...

می شه مساله را خيلی بيشتر از اينها بررسی کرد: چرا ما به طور تاريخی فاصله ها را رعايت نمی کنيم؟ (می تونه به جمعيت زيادمون ارتباط داشته باشه؟) ... آيا اين عدم رعايت فاصله باعث عدم پيشرفتمون نشده؟ (وقتی فاصله را رعايت نکنی و در جمع قاطی پاطی باشی، ضعفهات ديده نمی شه. در فاصله مناسب است که ضعفهات ديده می شه) ... رابطه اين فاصله-عدم فاصله با فرديت-جمع گرايی غربی و شرقی چيه؟ (فردگرایی فقط با رعايت فاصله به دست می آد و جمع گرايی در قاطی پاطی بودن فاصله ها) ... آيا پيشرفت بسياری تمدنها و کشورها را می شه به رعايت فاصله ها ربط داد؟ (تمدنی مثل امريکا با اقيانوسها فاصله با مبدا اوليه مهاجرانش) ...

... بحث طولانی می شه ... اما نتيجه بررسی اين باگ تقريبا روشنه: بيا در رانندگی، صفها، وبلاگها، روابط اجتماعی و نوشته هامون انقدر به همديگه نلوليم و نپيچيم و فاصله ها را رعايت کنيم ...از قديمها:
تلنبار
باگ "رسيدن" و "دسترسی"
باگ قاطی کردن و Bundle کردن
باگ"بايد کامل باشی ، اما نبايد کامل به نظر برسی"
باگ " اين ور - اون ور" و " قاطي كردن لايه ها" (May 17, 2004)


12
خرداد
1385© 2001 - 2010