- 30
 - دوبی
 - شريف ، مهندسی کامپيوتر
 -مدیا سیتی دوبی
  


  ده نوشته برتر:

 -رابطه مهاجر و ايران
 -مانيفست مهاجرت
 -مقايسه کشورها
 -بنيامين
 -ای داد ای بيداد
 -چرا انقدر انگليسی
 -Push و Pull
 -باگهای زندگی


 
 
Hosted and Developed byStats provided by
        

باگ های زندگی را زياد مرور کرده ايم. اما گاهی هم می شه برای زندگی آپديت هايی منتشر کرد که شايد اون را بهتر کنه. "آپديت تلنبار" يکی از اونهاست و خلاصه اش اينه: "برای اينگه در زندگی موفق باشی ، سعی کن همه کارهات را روی هم تلنبار کنی و به تاخير بندازی" ...

دستکش دستت کنی ، مايع ظرفشويی را درست کنی ، اسکاچ را پيدا کنی ، بعد فقط دو تا دونه ظرف بشوری؟ ... ماشين را برداری ، جای پارک پيدا کنی ، تو صف خريد وايسی ، بعد فقط يک کيلو ميوه بخری؟ ... در اين جور جاها به جای شستن دو تا ظرف و خريد يک کيلو ميوه ، با شستن تمام ظرفها و خريد هفتگی به طور ناخودآگاه داريم از اصل " تلنبار" استفاده می کنيم و در زمان شستن و خريد کردن صرفه جويی می کنيم ... به نظر می رسه اگر از اين اصل در کارهای ديگه زندگی هم استفاده کنيم می تونيم نتايج خوبی بگيريم .... من خودم تقريبا تمامی کارهام را با توجه به اين اصل "تلنبار" انجام می دم: اتاقم را فقط وقتی تميز می کنم که به حد غير قابل تحملی رسيده باشه. خريدها ، ظرفها و لباسها فقط وقتی سر و سامون می گيرند که کاملا تلنبار باشند. حتی اکونوميست خوندن هفتگی را هم مدتيه به صورت تلنباری ، هر دو ماه يک بار انجام می دم.

الان حوصله اش را نداريم ، اگه نه بيشتر دقيق می شديم که اين تلنبار کردن چرا مفيده. به طور خلاصه با تلنبار کردن: (1) در Resource ها صرفه جويی می کنی ، مثلا زمان و مايع ظرفشويی (2) کارها را بهتر انجام می دی چون در طول زمان انجامش بهش عادت می کنی (3) روند ماجراها را بهتر می بينی (مثلا يک محقق که فقط 24 ساعت در يک اتاق تلنباری از اخبار هسته ای را بخونه ، بهتر از من و تو که هر روز از اون خبرها را شنيديم روند ماجراها را می فهمه) ....

هر چند عجيب به نظر می رسه اما شک نکن: ... کارهات را تا جايی که می تونی روی هم تلنبار کن و به تاخير بنداز ...
از قديمها:
باگ "رسيدن" و "دسترسی"
باگ قاطی کردن و Bundle کردن
باگ"بايد کامل باشی ، اما نبايد کامل به نظر برسی"
باگ " اين ور - اون ور" و " قاطي كردن لايه ها" (May 17, 2004)


25
فروردین
1385© 2001 - 2010