- 30
 - دوبی
 - شريف ، مهندسی کامپيوتر
 -مدیا سیتی دوبی
  


  ده نوشته برتر:

 -رابطه مهاجر و ايران
 -مانيفست مهاجرت
 -مقايسه کشورها
 -بنيامين
 -ای داد ای بيداد
 -چرا انقدر انگليسی
 -Push و Pull
 -باگهای زندگی


 
 
Hosted and Developed byStats provided by
        

بچه ها می خواهيم دوباره کمی "مهاجرت بازی" کنيم ... صورت مساله هم اينه: چه کشوری برای زندگی بهتره؟ ...

بيا هم کشورها و هم آدمها را به سه دسته تقسيم کنيم ... اسمهای مختلفی می شه گذاشت اما فعلا بيا اين اسمها را انتخاب کنيم: کشورهای پايين ، کشورهای متوسط ، کشورهای بالا ... آدمهای پايين ، آدمهای متوسط ، آدمهای بالا ... می خواهيم ببينيم کشور ايده آل هر کدوم از اين تيپ آدمها کدوم تيپ کشورها هستند ...

 • کشور پايين: اين تيپ کشور (پايين ، عقب مانده ، عقب نگه داشته شده ، هر چی) کشور ايده آل يک آدم پايين محسوب می شه. آدم پايين ، به معنی آدمی که مثلا حاضره دست به هر کاری بزنه ، با کمی زرنگی می تونه بسياری از قانونها و ساختارها را دور بزنه و يک زندگی ايده آل داشته باشه .... در عوض آدم متوسط در اين کشور سخت ترين زندگی را داره: ساختارها به او اجازه رشد و حتی داشتن متوسط ها را نمی ده. او معمولا يا سرخورده و مهاجر می شه يا برای داشتن زندگی بهتر به يک آدم پايين تبديل می شه (دکترهای گلدکوئست فروش) ... بر خلاف اون چيزی که گاهی فکر می کنيم ، آدم بالا هم (با قدرت مالی ، فرهنگی ، اجتماعی بالا) در کشور پايين لذت زيادی نمی بره. سرگرميها و لذتهای با مقياس جهانی در کشور پايين وجود نداره (کنفرانس ، کتابخانه ، کنسرت). دولت کشور پايين هم معمولا با آدمهای بالا بر سر مشکلاتی مثل شيتيل و غيره دچار مشکل می شه (مدير زندانی Yukos روسيه) ...

 • کشور بالا: اين تيپ کشورها (امريکا ، استراليا ، کانادا و... ) از دور بهشت آدمهای متوسط هستند. حتی پر از آدمهای متوسط هم هستند. اما اتفاقا بدترين جا برای زندگی و مهاجرت يک آدم متوسط محسوب می شوند. وقتی همه متوسط هستند ، متوسط بودن از لحاظ "احساسی" ديگه لذتی نداره. هر چند از لحاظ تئوری برای آدم متوسط امکان رشد و تبديل به آدم بالا وجود داره ، اما وقتی همه متوسط هستند "رقابت" شديد اين امکان را کم می کنه. حتی "لذت" هم بنا به مقتضيات تئوريهای اقتصادی برای آدمهای متوسط محدود می شه (می تونی دهها سال در لندن زندگی کنی اما واقعا يک مسابقه ويمبلدون را هم نتونی afford کنی) ... در اين کشور ، آدم پايين به کمک دولت می تونه از متوسطهای زندگی برخوردار باشه ، اما به هيچ وجه لذت اون آدم پايين در کشور پايين را نمی بره ... اين تيپ کشور با برخورداری از تمام ايده آلهای لذت و پيشرفت (کنفرانس ، کتابخانه ، کنسرت) کشور ايده آل آدم بالا با بهره خوبی از network و سرمايه محسوب می شه ...

 • کشور متوسط: اين تيپ کشور بر خلاف اسمش (متوسط و در حال رشد) برای آدم پايين چندان مناسب نيست. طبيعت اقتصادی رشد به همراه خودش تورم و سختی مياره. دور زدن قانون هم از ترس نهادهای بين المللی نسبتا محدود می شه و همه اينها آدم پايين را دچار مشکل می کنه. آدم بالا از زندگی در اين کشور نسبتا لذت می بره اما خيلی زود کسل می شه. عدم وجود Education و Healthcare کلاس جهانی هم اون را به شدت اذيت می کنه. در عوض اين کشور بهشت آدم متوسط محسوب می شه. سرگرميهايی که در کشورهای بالا برای او affordable نيستند قابل دسترس خواهند بود. همچنين به دليل خصلتهای اقتصادی و جمعيتی کشورهای در حال رشد ، يک lifestyle عالی خواهد داشت. (ماشين خوب ، خانه خوب ، مستخدم و راننده شخصی).


  ممکنه بگی کل اين داستان ، يک ديد "استاتيک" به کل ماجراست: چيدن سه تيپ آدم بدون توجه به امکان و علاقه به پيشرفت در سه تيپ کشور... اما ديد "ديناميک" به ماجرا هم ما را به همين نتيجه گيريها می رسونه. مثلا ممکنه بگی برای آدم متوسط ، زندگی در کشور "بالا" مناسبتره چون می تونه از امکانات اونجا استفاده کنه و پيشرفت کنه. اما هم تجربه و هم تئوری خلاف اين مطلب را نشون می ده ... چرخهای زندگی و رقابت در کشور "بالا" که 80 درصد افرادش آدمهای متوسط هستند ، اونقدر آدم متوسط را درگير می کنه که مجالی برای رشد نخواهد داشت. ... اما آدم متوسط در کشور متوسط ، تا زمانی که علاقه ، پشتکار و امکان دسترسی به منابع کشور "بالا" را از طريق Pull داره می تونه در مسير رشد باشه ...


  مبنای اين نوشته من يک سری تئوری و fact در مورد کشورها و آدمهاست ... (مثلا "نيروی کار ارزان در کشورهای در حال رشد" ، "تقسيم بندی اقتصادی و جمعيتی در کشورهای توسعه يافته" و غيره) ... تجربه ها ، ديده ها و شنيده ها هم کم و بيش اونها را تاييد می کنه اما سعی شده مبنای منطقی نوشته نباشه ... البته کل نوشته هم خنثی و بدون جهت گيری نوشته نشده: ... اکيدا و شديدا ، به عنوان يک آدم متوسط ، به تمام آدمهای متوسط ديگه ، برای شروع و پيشرفت ، زندگی در کشورهای "متوسط" را توصيه می کنم ... و اکيدا و شديدا شروع مهاجرت از يک کشور پيشرفته را مضر می بينم ...

  ... اکيدا و شديدا ...


 • 19
  مهر
  1384  © 2001 - 2010