- 30
 - دوبی
 - شريف ، مهندسی کامپيوتر
 -مدیا سیتی دوبی
  


  ده نوشته برتر:

 -رابطه مهاجر و ايران
 -مانيفست مهاجرت
 -مقايسه کشورها
 -بنيامين
 -ای داد ای بيداد
 -چرا انقدر انگليسی
 -Push و Pull
 -باگهای زندگی


 
 
Hosted and Developed byStats provided by
        

جناب سلمان؟ ... آخه چرا انقدر از کلمات انگليسی در وبلاگت استفاده می کنی؟ آخه چرا می نويسی Best Practice؟ ... چرا می نويسی Localization؟ ... چرا از زبان شيرين فارسی استفاده نمی کنی؟ ...

... بله ... بله ... استدلالهای اديبان را در مورد ضرورت حفظ زبان فارسی شنيده ايم. همون طور که مثلا نگرانيهای يک عضو انجمن راه آهن در مورد گسترش سفرهای هوايی قابل درک هست ، نگرانيهای اين دوستان را هم می تونيم درک کنيم. اما در هر دو مورد شايد بشه با نگاهی از بالاتر به کل ماجرا نگاه کرد و تحول در زبان و سفر را منفی يا مثبت ارزيابی کرد ...

راستش را بخواهی من با هر استدلالی که به ماجرا نگاه می کنم هيچ دليلی برای جلوگيری از گسترش يک زبان به صورت طبيعی در اثر مواجهه با زبانهای ديگه نمی بينم. مرور "وضع موجود" نگرانی خاصی را نشون نمی ده (وبلاگ ، واژه ای از زبان ما نيست. اما دليلی نمی بينيم که زبان فارسی بعد از اضافه شدن واژه وبلاگ از قبل ضعيفتر و بی خاصيت تر شده باشه) .... مرور "تجربه ديگران" نشون می ده ورود واژگان بيگانه به زبان اونها ، موفقيتشون را در برقراری ارتباط با ديگران بيشتر و در نتيجه رشد اونها را سريعتر کرده (لبنانی های با زبان مخلوط انگليسی – عربی- فرانسوی) ... مرور "تاريخ" هم نگرانی خاصی را از روند رشد زبان فارسی در اثر همنشينی با ساير زبانها نشون نمی ده ( زبانی که امروز در مورد رشدش نگران هستيم به زيبايی و در طول قرنها واژگان مغول و عرب را در خودش پذيرا بوده و زيبا باقی مونده) ...

البته يک استدلال از طرف اديبان را می شه در اين زمينه جدی گرفت: ... وارد شدن کلمات بيگانه به زبان ، ارتباط ما را با "گذشته" دچار مشکل می کنه. (همون طور که ارتباط ما با ادبيات دوران هوخشتره دچار مشکل شده) ... استدلال کاملا به جايی است. اما باز با همون نگاه از بالا و به شخصه ترجيح می دهم زبانی که فرزندم در آينده با اون صحبت می کنه ، در برقراری ارتباط با "گذشته" مشکل داشته باشه ، اما در برقراری ارتباط با "حال" مشکلی نداشته باشه ...بچه ها ... صورت مساله جامعه ما ، تا مدتهای طولانی ، قراره "زبان" باشه ... مهمترين برنامه طنز مملکتمون در اين سالها يک بازی زبانی بوده ... شديدترين دعواهای وبلاگی اين سالها بر سر مساله زبان پيش اومده ... رو دروايسی در پذيرش "زبان محاوره ای" و "زبان انگليسی" هم داره ما را سالها به عقب می بره. (هر چند حتی اخبار تلويزيون رسمی ايران هم اين باگ را متوجه شده و محاوره ای تر صحبت می کنه و با انگليسی راحتتر برخورد می کنه) ... در بين همه اين صحبتها فقط می شه گفت شايد حضور گروههای اجتماعی ديگه در کنار اديبان در اين بحثها بتونه راه حل بهتری را پيش رو بگذاره ...


... و البته در کنار همه اين بحثها ، "زبان" بدون توجه به توصيه ها رشد طبيعی خودش را ادامه خواهد داد... مطمئن باشيد ورود واژگان عربی به فارسی هم با همين بحثها همراه بوده ... اما شک نکنيد: ... در هر رشد زبانی ، "الا يا ايها الساقی" ها به زيبايی در کنار "که عشق آسان نمود اول" ها قرار می گيرند و تا قرنها همه ما از اين رشد لذت خواهيم برد ...

شک نکنيد ...


11
اسفند
1384© 2001 - 2010