- 30
 - دوبی
 - شريف ، مهندسی کامپيوتر
 -مدیا سیتی دوبی
  


  ده نوشته برتر:

 -رابطه مهاجر و ايران
 -مانيفست مهاجرت
 -مقايسه کشورها
 -بنيامين
 -ای داد ای بيداد
 -چرا انقدر انگليسی
 -Push و Pull
 -باگهای زندگی


 
 
Hosted and Developed byStats provided by
        

بنیامین عزيز. دعای خير اهل فکر توشه راهت

بنیامين، خواننده پاپ با آلبوم چند ميليون نسخه ای، به مانند برره، موضوع روز ايران ماست. اگر "ابتذال" برره با توجيهات جامعه شناسی و فرهنگ ايرانی قابل پوشاندن بود، ابتذال بنيامين قابل توجيه نيست. قابل دفاع نيست. نه چيزی ازش ياد می گيريم، نه فرهنگمون زياد می شه. فقط لذت است و ابتذال. اما آيا واقعا قابل دفاع و حتی تحسين نيست؟

از حرفهای تکراری علل پيدايش اين پديده عبور می کنيم. دلايل اجتماعی (محبوبيت کسی که بر خلاف نمونه های رقيبش، درون مردم بوده) ... علل تاريخی (رکود لذت و ابتذال به ضرورت دوران انقلاب و جنگ) ... و حرفهای تکراری (وای. ما با همه پديده هايی که با اقبال عمومى مواجه مى شوند مشکل داريم. وای. خوب مردم به شادی احتياج دارند. وای. دوست نداريد گوش نديد) ... همه اين دلايل را شنيده ايم و باز هم خواهيم شنيد. اما واقعا اين لذت و ابتذال می تونه به دلايل قانع کننده تری توجيه و تحسين بشه؟

واقعيت اينه که با هر تعريفی که از ابتذال داشته باشی (بيهودگی، لذت، پوچی، الکی خوشی، بی هدفی) به هر جامعه ای که در کره زمين نگاه کنی، می بينی آدمهای اون جامعه گاهی در چهارچوبهای مشخص، کارهای مبتذل از خودشون بروز می دهند. اصلا چهارچوب می سازند که در اون چهارچوب زمانی و مکانی، مدتی مبتذل باشند و لذت ببرند... شبهای تعطيل را ديده ای؟ همه از کارمند و رئيس و بقال و روشنفکر مبتذل می شوند ... جشنهای سال نو را ديده ای؟ همه برای چند ساعت مبتذل اند... Bachelor Party و Halloween و هزار پارتی و مراسم ديگه را ديده ای؟ چهارچوبی است برای مدتی لذت و ابتذال ... ابتذال شخصيتی، يک امر خاکستری است، نه سياه و سفيد ... و خاکستری نه به معنی "کم و زياد" بلکه به معنی "گاه و بيگاه": هر شخص سالمی لازمه زمانهايی کاملا مبتذل باشه! ... توازن "لذت" و "تفکر" لازمه پيشرفت شخصيت است ..

اين از جنبه شخصی. اما در نگاه به جامعه، آيا اصلا مردم ما اهل تفکر هستند که حالا برای توازن لازم باشه کمی هم به ابتذال احتياج داشته باشند؟ جامعه اهل فکر که تيراژ کتابش دو هزار تا نيست؟ ... اشتباه نکن ... تفکر در جامعه ما در "اوج" خودشه: اداره يک خانواده سه نفره با 200 هزار تومان بدون تفکر ممکن نيست! ... سالها درس خوندن در کنار ميليونها رقيب برای رفتن به ده تا دانشگاه بدون تفکر ممکن نيست! ... زندگی کردن در کنار پيگيری اخبار هسته ای و غيرهسته ای بدون تفکر ممکن نيست! ... مردم ما به UCF فکر می کنند و مردم دنيا به KFC! ... مردم ما بيش از حدی که من و تو روشنفکر فکر می کنيم، فکر می کنند! ... و راه پيشرفتشون، متوازن شدن اذهان درگير فعلی با کمی لذت، به منظور آماده شدن برای افکاری بلندتر و متعالی تره.

...

... جامعه سالم، مثل يک انسان سالم، به توازنی از لذت و تفکر احتياج داره ... ... بنيامين عزيز! ... پيام آور لذت ... دعای خير اهل فکر توشه راهت ...

...

از قديمها:
چرا مردم دغدغه های پرت و پلا دارند؟


16
اردیبهشت
1385© 2001 - 2010