Salman's Weblog
 
     
   
  [ May 22, 2003 ] [ Khordad 1, 1382 ]      
       
 
 • اين روزها نوشته هاي شخصي زياد نوشتم ... اين شايد آخريش باشه ...

  « مي تونم روزها و ماهها اينجا غر بزنم ... از احساسات و زمان هاي از دست رفته صحبت كنم ... از كسي كه در موردش اشتباه كردم ... مي تونم صدها بار خودم را idiot بنامم ... الان علل جانبي ( و شايد اصلي ) و واقعا مسخره اين موضوع را كنار گذاشتم و اونها را در نظر نمي گيرم ... شايد بعدها بفهمم اصلا اين بحثها فرعيه و اصل همون علل مسخره است ... اما با فرض كنار گذاشتن اونها : ماهها پيش تصميمي گرفتم ‚ تصميمي كه عقلاني نبود ‚ احساسي بود و ... شكست خوردم ...

 • ‌ الان از اينكه اون تصميم رو از روي احساس گرفتم ناراحت نيستم. بايد بر عكس باشه ولي انگار آدم تبعات تصميماتي رو كه از روي احساس گرفته راحت تر مي تونه تحمل كنه ... به فايل Q.txt ام مراجعه مي كنم :

  " You should make the little decisions with your head and the big decisions with your heart"


  و من اون تصميم بزرگ رو از روي احساس گرفتم ...

 • به شكست خيلي فكر مي كنم ‚ اما :

  "If your life is free of failures, you are probably not taking enough risks."

  "only those who dare to fail greatly can ever achieve greatly."

  "It is definitely more exciting to live a life of catastrophic failures than a life of could-haves, should-haves and would-haves"

 • يك چيز مهم رو ياد گرفتم ... هيچ وقت و به خاطر هيچ كس و هيچ چيز هويت و شخصيت خودت را فراموش نكن ... مثلا به اون كساني كه اون وردها را مي خونند و اون حركات را انجام مي دهند احترام مي گذارم ... اما من هويت و شخصيت فعلي خودم را ( كه با افتخار مي گم نه متاثر از خانواده بوده ‚ نه اطرافيان ) خودم و با تحقيق و مطالعه و فكر به دست آورده ام ... هيچ دليلي نداره هيچ وقت به خاطر هيچ كس اين شخصيت و هويت خودم را انكار كنم.

  و يك مساله كوچك ولي مرتبط به مورد فوق : Basic ها را فراموش نكن : حق داشتن فراغت ‚ تنهايي ‚ زمان فكر و ... را براي خودت و همراهت قائل باش.

 • اين روزها مرتب از خودم سوال مهمي را مي پرسم : در اينكه او فرد مناسب و ايده آلي بود اشتباه كرده بودم ؟ جواب اون را باز در Q.txt پيدا مي كنم :

  "A good woman inspires a man; a brilliant woman interests him; a beautiful woman fascinates him; a sympathetic woman gets him."

  او يك good woman بود ... بالقوه يك brilliant woman بود ... و واقعا يك beautiful woman بود ... اما به هيچ وجه يك sympathetic woman نبود ... به هيچ وجه ...

 • « عشق » چي مي شه ؟ عشقي كه حتي شما هم تو اين وبلاگ شاهدش بوديد ( نقل قول از ايميل يكي از خوانندگان خوب وبلاگم : « ... يه جورايي شاهد اون عشقي كه ازش حرف مي زني بودم ‚ از جوونه هاي اين عشق كه آروم آروم سبز مي شد لذت مي بردم .. »

  اولين عكس العملم اينه كه idiot بودم ... همين اواخر در زماني كه من حتي نمي تونستم به خاطرات اون روزهاي برفي فكر كنم اون با دوستاش [...] ... يا در زماني كه بهش گفتم در جهت حل مسائل تلاش مي كنم و ازش خواستم در كنارم باشه اون [...] و ....

  جوابش اين بار در q.txt نيست ‚ توي ايميل دوست خوبمه :

  "... when you give someone your heart, you are way far away than an idiot. What happens next, has nothing to do with the trueness of what you did. It happens many times, and no one believed in giving his/her heart to the one he/she loves is supposed to back off after a misfire."

  "so don't ever, ever call yourself an idiot again."

  با توجه به شرايط ‚ از پايان اين ماجرا خدا را شكر مي كنم. اما در مورد عشقي كه در اين مدت داشتم و به پايان رسيد زياد فكر مي كنم. قشنگترين جوابي كه در مورد عشق و به پايان رسيدن عشق گرفتم در اين صفحه است ...

  Remember this, and keep it to your heart. Love has its own time, its own seasons, and its own reasons for coming and going. You cannot bribe it or coerce it, or reason it into staying. You can only embrace it when it arrives and give it away when it comes to you. But if it choose to leave from your heart or from the heart of your lover, there is nothing you can do and there is nothing you should do.

  Love always has been and always will be a mystery.
  Be glad that it came to live for a moment in your life.

 • زندگي ...
  بعد از اين جور اتفاقات مي شه به زندگي و همه چي لعنت فرستاد. اما واقعيت همونه كه قبلا يك بار نوشتم ... « زندگي هر جور كه خودش بخواد پيش ميره ‚ كاري به اينكه من چي مي خوام نداره ... اما شايد خوبيش همينه » ... و

  "Life is what happens to you while you are making other plans."


  و زندگي هميشه قشنگه

 • و دوستان خوب ...
  اين نوشته ها و صحبتها از هر چيزي براي من گرانبهاتر بودند :

  "yadet bashe, nime haye gom shode dele adam ro nemishkoonan."

  "... bezaar gardo ghobaar beshine va montazer baash ta zibaayee haa ro ba'd az toofaan bebini.agar ham zibaaee nadidi baayad khodaa ro shokr koni ke in gerdbaad oomade va to ro az donyaaye ke saakhte boodi be aalam e vaaghei partaab karde ..."

  "don't ever, ever call yourself an idiot again."

  " ... bekesh bala khodeto ... to mitooni ...."

  "... omidvaar baash va mohkam va baa Iman ...."

 •    
         
   
     
         


    آرشيو    
         
   
  2003

  May 21 - May 31
  May 11 - May 20
  May 1 - May 10
  Apr 21 - Apr 30
  Apr 11 - Apr 20
  Apr 1 - Apr 10
  Mar 21 - Mar 31
  Mar 11 - Mar 20
  Mar 1 - Mar 10
  Feb 21 - Feb 28
  Feb 1 - Feb 10
  Jan 21 - Jan 31
  Jan 11 - Jan 20
  Jan 1 - Jan 10

  2002

  Dec 21 - Dec 31
  Dec 11 - Dec 20
  Dec 1 - Dec 10
  Nov 21 - Nov 30
  Nov 11 - Nov 20
  Nov 1 - Nov 10
  Oct 21 - Oct 31
  Oct 11 - Oct 20
  Oct 1 - Oct 10
  Sep 21 - Sep 30
  Sep 11 - Sep 20
  Sep 1 - Sep 10
  Aug 21 - Aug 31
  Aug 11 - Aug 20
  Aug 1 - Aug 10
  Jul 21 - Jul 31
  Jul 11 - Jul 20
  Jul 1 - Jul 10
  Jun 21 - Jun 30
  Jun 11 - Jun 20
  Jun 1 - Jun 10
  May 21 - May 31
  May 11 - May 20
  May 1 - May 10
  Apr 21 - Apr 30
  Apr 11 - Apr 20
  Apr 1 - Apr 10
  Mar 21 - Mar 31
  Mar 11 - Mar 20
  Mar 1 - Mar 10
  Feb 21 - Feb 28
  Feb 11 - Feb 20
  Feb 1 - Feb 10
  Jan 21 - Jan 31
  Jan 11 - Jan 20
  Jan 1 - Jan 10

  2001

  Dec 21 - Dec 31
  Dec 11- Dec 20
  Dec 1- Dec 10
  Nov 21 - Nov 30
  Nov 11 - Nov 20
  Nov 1 - Nov 10
  Oct 21 - Oct 31
  Oct 11 - Oct 20
  Oct 1 - Oct 10
  Sep 21 - Sep 30
  Sep 11 - Sep 20
  Sep 7 - Sep 10


  Back to Latest