- 30
 - دوبی
 - شريف ، مهندسی کامپيوتر
 -مدیا سیتی دوبی
  


  ده نوشته برتر:

 -رابطه مهاجر و ايران
 -مانيفست مهاجرت
 -مقايسه کشورها
 -بنيامين
 -ای داد ای بيداد
 -چرا انقدر انگليسی
 -Push و Pull
 -باگهای زندگی


 
 
Hosted and Developed byStats provided by
        

باگ "در تمام دنیا" به مجادلات رادیو زمانه رسید

گویا یکی از طرفین مجادله ناراحت کننده رادیو زمانه در پیدا کردن استدلال جدید دچار مشکل شده:

" تصمیم هیأت ‌مدیره یک تصمیم کاملاً طبیعی در هلند و تمام دنیا است و در رسانه‌هایی مثل دویچه‌وله‌، بی‌بی‌سی و امثال آن هم صورت می‌گیرد" (عضو هیأت مدیره‌ زمانه)


از قدیمها:
در تمام دنیا - جعل ايران‌چك‌ و دلار
در تمام دنیا – از ظاهر دانشجویان تا استفاده از تردد شمار
در تمام دنیا – شماره اول


22
آبان
1387© 2001 - 2010