- 30
 - دوبی
 - شريف ، مهندسی کامپيوتر
 -مدیا سیتی دوبی
  


  ده نوشته برتر:

 -رابطه مهاجر و ايران
 -مانيفست مهاجرت
 -مقايسه کشورها
 -بنيامين
 -ای داد ای بيداد
 -چرا انقدر انگليسی
 -Push و Pull
 -باگهای زندگی


 
 
Hosted and Developed byStats provided by
        

اون آقای مارک اندرسن پايه گذار Netscape را يادتونه که وبلاگ نويسی را تازه شروع کرده بود؟ پنج هفته بعد از شروع وبلاگش نوشته ای می نويسه و تعريف می کنه که وبلاگ نويسی چه قدر خوب و مهم بوده و چه قدر حيف که اون تا به حال بهش بی توجه بوده. در همون نوشته خودش لينک می ده به مصاحبه ای که در سال 2003 با اون شده بود. ازش پرسيده بودند آيا شما وبلاگ می نويسید؟ و جواب داده بوده:
No. I have a day job. I don’t have the time or ego need
كه به زبان خودمونی می شه: "نه آقا! وبلاگ چيه. من کار و زندگی دارم. نه وقتش را دارم نه احساس کمبود شخصيت می کنم که احتياج به وبلاگ نويسی داشته باشم" ...

اما چهار سال بعد از اون مصاحبه، امروز آقای اندرسن (که یکی از شرکتهای جديدش، Ning، اخيرا 44 ميليون دلار سرمايه جديد جذب کرد) يک وبلاگ نويس پر کار و حرفه ای است ...


8
شهریور
1386© 2001 - 2010