- 30
 - دوبی
 - شريف ، مهندسی کامپيوتر
 -مدیا سیتی دوبی
  


  ده نوشته برتر:

 -رابطه مهاجر و ايران
 -مانيفست مهاجرت
 -مقايسه کشورها
 -بنيامين
 -ای داد ای بيداد
 -چرا انقدر انگليسی
 -Push و Pull
 -باگهای زندگی


 
 
Hosted and Developed byStats provided by
        

يکی از بدترين سردردهای زندگيم! ... فقط گقتم تشکر کنم از تبريکها ... همه را زود جواب می دم ... اگه اين سردرد اجازه بده! ...


21
مرداد
1386© 2001 - 2010