- 30
 - دوبی
 - شريف ، مهندسی کامپيوتر
 -مدیا سیتی دوبی
  


  ده نوشته برتر:

 -رابطه مهاجر و ايران
 -مانيفست مهاجرت
 -مقايسه کشورها
 -بنيامين
 -ای داد ای بيداد
 -چرا انقدر انگليسی
 -Push و Pull
 -باگهای زندگی


 
 
Hosted and Developed byStats provided by
        

  • ... نه بابا اون شعر را جدی نگير ... خبری نيست ...

  • اوراکل گفته شايد مثل ردهت ، لينوکس خودش را عرضه کنه ... شايد هم ناول (owner فعلی SuSE Linux) را بخره ... خيلی ها ايده خريد ناول که يک خريد بزرگ چهار رقمی (3000 ميليون دلاری) محسوب می شه را اونقدرها جدی نمی دونند ، اما عده ديگه ای معتقدند برای لری اليسون که خيلی ساده چند ميليارد دلاری برای PeopleSoft و Siebel داده، چنين چيزی هم امکان پذيره ...


  • 28
    فروردین
    1385    © 2001 - 2010