- 30
 - دوبی
 - شريف ، مهندسی کامپيوتر
 -مدیا سیتی دوبی
  


  ده نوشته برتر:

 -رابطه مهاجر و ايران
 -مانيفست مهاجرت
 -مقايسه کشورها
 -بنيامين
 -ای داد ای بيداد
 -چرا انقدر انگليسی
 -Push و Pull
 -باگهای زندگی


 
 
Hosted and Developed byStats provided by
        

  • دفتر لندن شرکت 75 ميليون کاربره Skype که 100 نفر از مجموع 270 کارمندش توش کار می کنند چنين جاييه! ...

  • (... ای بابا ... باز که Ping نشده اومدی اينجا؟ ... مگه نمی گن "Ping بيا گلابی نيا"؟ ...)


  • 24
    فروردین
    1385    © 2001 - 2010