- 30
 - دوبی
 - شريف ، مهندسی کامپيوتر
 -مدیا سیتی دوبی
  


  ده نوشته برتر:

 -رابطه مهاجر و ايران
 -مانيفست مهاجرت
 -مقايسه کشورها
 -بنيامين
 -ای داد ای بيداد
 -چرا انقدر انگليسی
 -Push و Pull
 -باگهای زندگی


 
 
Hosted and Developed byStats provided by
        

می دونی که اينجا شهر شاپينگ و حراج و اين حرفهاست ... يکی از بحثهای هميشگی سجاد و ندا با من اينه: آخه سلمان چرا همه لباسهايی را که در طول سال احتياج داری ، در اين حراجها نمی خری که بعدا مجبور نشی اونها را گرونتر بخری؟ .... امروز بالاخره فهميدم چرا من در فصل حراج خريد نمی کنم (و فهميدم چه جوری آدمها می تونند به يک چيز بديهی ، دو جور نگاه کنند) ...

برای اونها لباس چيزيست مثل مواد اصلی خوراکی زندگی (مثلا برنج): همون جور که مثلا می تونی پيش بينی کنی که در طول سال به 50 کيلو برنج احتياج داری و اگه در حراج اون را بخری به نفعته ، به همين ترتيب می تونی پيش بينی کنی که در طول سال به 4 دست شلوار 7 دست تی شرت و 6 دست پيرهن احتياج داری و اونها را در حراج بخری ... اما برای من لباس چيزيست مثل مواد جنبی خوراکی زندگی (مثلا چيپس): درسته که در تئوری می تونی بگی خوبه يک آدم در سال 50 جعبه چيپس بخوره و خوبه همه اونها را يکجا بخره ، اما واقعيت اينه که در عمل اگر در خونه چيپس (و لباس نو) نباشه باعث می شه نخوری (و نپوشی) و مصرفت هم کمتر می شه ...


... راستی تو هم اگه ديدی با همسرت يا دوستت سر يک مساله به ظاهر بديهی (معاشرت، وب گردی، لباس، غذا ... حتی خود رابطه) اختلاف داريد حواست به اين مساله باشه: شايد موضوع به ظاهر برای هر دو تون بديهيه ، اما با دو ديد مختلف "نياز اوليه و ثانويه" بهش نگاه می کنيد ...


23
فروردین
1385© 2001 - 2010