- 30
 - دوبی
 - شريف ، مهندسی کامپيوتر
 -مدیا سیتی دوبی
  


  ده نوشته برتر:

 -رابطه مهاجر و ايران
 -مانيفست مهاجرت
 -مقايسه کشورها
 -بنيامين
 -ای داد ای بيداد
 -چرا انقدر انگليسی
 -Push و Pull
 -باگهای زندگی


 
 
Hosted and Developed byStats provided by
        

يک آيپاد مشکی ... نه برای شنيدن موزيک ، بلکه بيشتر برای شنيدن اين پادکست مادکستها در حال قدم زدن روی treadmil. چپ چپ نگاه کردن همسايه ها به کنار، خوندن اکونوميست روی treadmill چشم را ضعيف می کنه! ...

هر چی فکر کردم احساس کردم خريد آيپاد از خريد ماشين لباسشويی می تونه مفيد تر باشه ... هر چی باشه شنيدن آيپاد می تونه به لباس شستن با دست کمک کنه ... اما لباسشويی نمی تونه پادکست پخش کنه ...


20
اسفند
1384© 2001 - 2010