- 30
 - دوبی
 - شريف ، مهندسی کامپيوتر
 -مدیا سیتی دوبی
  


  ده نوشته برتر:

 -رابطه مهاجر و ايران
 -مانيفست مهاجرت
 -مقايسه کشورها
 -بنيامين
 -ای داد ای بيداد
 -چرا انقدر انگليسی
 -Push و Pull
 -باگهای زندگی


 
 
Hosted and Developed byStats provided by
        

 • دو تا نکته کوچک:

  اول اينکه کسی می دونه اين ماجرای "جعفر دیل ، سخنگوی بخش فارسی گوگل" چيه؟ ... يک volunteer که مثل هر کس ديگه ای می تونه در ترجمه interface گوگل مشارکت کنه؟ ... يا کسی که با گوگل قرارداد داره و "تا زمانی كه گوگل اقدام به بستن قرارداد نماید و ادامه فعالیت را لازم بداند كار ادامه خواهد یافت" درحاليکه "قرارداد فارسی سازی محیط ظاهری GMail تازه به مرحله امضا رسیده است" و " با رایزنی های فشرده ی صورت گرفته اخیراً امکان خرید و فروش کالا از طریق فروگل را برای ایرانیان عزیز داخل کشور ، نیز فراهم نموده است" ... و در ictna هم خبرشون منتشر می شه و غيره؟؟ ... شيرازی جان يک بررسی لازمه انگار .. !

  دوم اينکه چرا گوگل Ranking بمب Arabian Gulf را آورده پايين؟ ...


 • 3
  اسفند
  1383  © 2001 - 2010