- 30
 - دوبی
 - شريف ، مهندسی کامپيوتر
 -مدیا سیتی دوبی
  


  ده نوشته برتر:

 -رابطه مهاجر و ايران
 -مانيفست مهاجرت
 -مقايسه کشورها
 -بنيامين
 -ای داد ای بيداد
 -چرا انقدر انگليسی
 -Push و Pull
 -باگهای زندگی


 
 
Hosted and Developed byStats provided by
        

  • ... يک جای پر از برف و آدمهای مهم بودم که Davos نبود ... تهران پربرف و دوستان قديمی بود که هر چی ازشون بيشتر دور می شی بيشتر اهميتشون را درک می کنی ...

  • ... آدمهای عجيبی هستند: از صبح ساعت 5 و نيم تا غروب ساعت 7 اينجا هستند و دستشويی های بی نهايت تميز را هی می سابند ... امروز ازش پرسيدم ناهار را کجا می خوری؟ ... گفت کمپانی 5 صبح بهمون غذا می ده و می گه اين صبحانه و ناهار و همه چیه ... خلاص ...


  • 13
    بهمن
    1383    © 2001 - 2010