- 30
 - دوبی
 - شريف ، مهندسی کامپيوتر
 -مدیا سیتی دوبی
  


  ده نوشته برتر:

 -رابطه مهاجر و ايران
 -مانيفست مهاجرت
 -مقايسه کشورها
 -بنيامين
 -ای داد ای بيداد
 -چرا انقدر انگليسی
 -Push و Pull
 -باگهای زندگی


 
 
Hosted and Developed byStats provided by
        

  • ، بعد از انجيل ، کتابی که در دنيا بيشترين توزيع و تعداد خواننده را داره کاتالوگ سالانه Ikea است .... (منبع) ..... ( در انگليسی Ikea مثل Idea تلفظ می شه .... هر چند تلفظ سوئدیش همونه که اکثر ايرانيها اونجوری می خوننش ) ....

  • " ... فعلا فقط بی خونه ای ، ددلاين های سخت و کار 12-15 ساعت در روز .... "


  • 21
    دی
    1383    © 2001 - 2010