- 30
 - دوبی
 - شريف ، مهندسی کامپيوتر
 -مدیا سیتی دوبی
  


  ده نوشته برتر:

 -رابطه مهاجر و ايران
 -مانيفست مهاجرت
 -مقايسه کشورها
 -بنيامين
 -ای داد ای بيداد
 -چرا انقدر انگليسی
 -Push و Pull
 -باگهای زندگی


 
 
Hosted and Developed byStats provided by
        

  • اگه دوست داريد بدونيد در جايی مثل دوبی اگه در مورد امور سه نقطه ای کار بخواد به جاهای باريک کشيده بشه چی می شه ، اين خبر را بخونيد ...


  • 17
    دی
    1383    © 2001 - 2010