- 30
 - دوبی
 - شريف ، مهندسی کامپيوتر
 -مدیا سیتی دوبی
  


  ده نوشته برتر:

 -رابطه مهاجر و ايران
 -مانيفست مهاجرت
 -مقايسه کشورها
 -بنيامين
 -ای داد ای بيداد
 -چرا انقدر انگليسی
 -Push و Pull
 -باگهای زندگی


 
 
Hosted and Developed byStats provided by
        

Twitter لعنتی! ... هنوز هيچی نشده دو ساعت و نيم وقت گرفت که ببينم جريانش چيه ... شک نکنيد که YouTube بعدی خودشه ... (خدا را شکر اسم کاربری salman را هم کسی نگرفته بود. فعلا بدويد و رجيستر کنيد و اسم خوب بگيريد تا ببينيم ماجرا به کجا کشيده می شه ...)


18
فروردین
1386© 2001 - 2010