- 30
 - دوبی
 - شريف ، مهندسی کامپيوتر
 -مدیا سیتی دوبی
  


  ده نوشته برتر:

 -رابطه مهاجر و ايران
 -مانيفست مهاجرت
 -مقايسه کشورها
 -بنيامين
 -ای داد ای بيداد
 -چرا انقدر انگليسی
 -Push و Pull
 -باگهای زندگی


 
 
Hosted and Developed byStats provided by
        

نه مشغول کار شرکت نيستم. اما يک کاری را که خيلی وقت بود در ذهنم بود که انجامش بدم بالاخره داره انجام می شه ...

راستی فيد اينجا هم بالاخره درست شد و هم از FeedBurner استفاده می شه و هم راست به چپ ماجرا درست شده.لينکش در منوی سمت چپ هست.

اين هم از يک آپديت مختصر ... بازگشت به کار مورد اول ...


25
فروردین
1386© 2001 - 2010