- 30
 - دوبی
 - شريف ، مهندسی کامپيوتر
 -مدیا سیتی دوبی
  


  ده نوشته برتر:

 -رابطه مهاجر و ايران
 -مانيفست مهاجرت
 -مقايسه کشورها
 -بنيامين
 -ای داد ای بيداد
 -چرا انقدر انگليسی
 -Push و Pull
 -باگهای زندگی


 
 
Hosted and Developed byStats provided by
        

سايت Indeed.com که يک جستجوگر آگهيهای شغلی آنلاين هست و تا به حال حدود 50 ميليون آگهی شغلی را آرشيو کرده، ابزار جالبی داره به اسم Job Trends که نشون می ده يک کلمه با چه روندی در آگهيهای شغلی يک سال اخير تکرار شده. يک مثال:

Job trends graph


17
فروردین
1386© 2001 - 2010