- 30
 - دوبی
 - شريف ، مهندسی کامپيوتر
 -مدیا سیتی دوبی
  


  ده نوشته برتر:

 -رابطه مهاجر و ايران
 -مانيفست مهاجرت
 -مقايسه کشورها
 -بنيامين
 -ای داد ای بيداد
 -چرا انقدر انگليسی
 -Push و Pull
 -باگهای زندگی


 
 
Hosted and Developed by



Stats provided by
        

  • Google نوشته قشنگی داره به نام Google Philosophy ... در 10 نکته می گه که چه چيزهايی اصول اصلی شرکتشه و براش مهمه ... در اون به طور کاملا واضحی نوشته شده بود: "کار گوگل Horoscope و Chat و اين چيزها نيست" ... با راه افتادن سرويس جديد Google Talk و ارائه سرويس چت ، بعضی ها با انتقاد به سراغ Google و اون ده اصل رفتند و گفتند ببينيد Google چه قدر راحت اصول خودش را زير پا می گذاره ... پاسخ Google که به عنوان تبصره در زير اون ده اصل آورده ، يک پاسخ رويايی ، نه فقط در محدوده بيزنس ، بلکه در مجموع يک نحوه ديد جالب به زندگی و متغير بودن و ديناميک بودن زندگی است (منبع)


    When we first wrote these "10 things" four years ago, we included the phrase "Google does not do horoscopes, financial advice or chat." Over time we've expanded our view of the range of services we can offer –- web search, for instance, isn't the only way for people to access or use information -– and products that then seemed unlikely are now key aspects of our portfolio. This doesn't mean we've changed our core mission; just that the farther we travel toward achieving it, the more those blurry objects on the horizon come into sharper focus (to be replaced, of course, by more blurry objects).


  • 10
    شهریور
    1384



    © 2001 - 2010