- 30
 - دوبی
 - شريف ، مهندسی کامپيوتر
 -مدیا سیتی دوبی
  


  ده نوشته برتر:

 -رابطه مهاجر و ايران
 -مانيفست مهاجرت
 -مقايسه کشورها
 -بنيامين
 -ای داد ای بيداد
 -چرا انقدر انگليسی
 -Push و Pull
 -باگهای زندگی


 
 
Hosted and Developed byStats provided by
        

اولش کمی حيرت می کنی ، بعد می گی بابا اونقدرها هم که همه می گن نيست ، بعد که به جزئياتش دقت می کنی دوباره حيرت می کنی (شايد مثل خود دوبی) ...واقعا 7 ستاره نيست ( بالاترين امتياز هتلها 5 ستاره دولوکسه) ... حجم فضای لابی اصليش می تونه کل ساختمان 38 طبقه World Trade Center دوبی را در خودش جا بده! ... اگه قرار باشه خودش خرج ساخت خودش را در بياره تمامی اتاقهاش برای 400 سال بايد کاملا پر باشه ! ... (منبع آمار)


29
فروردین
1384© 2001 - 2010