- 30
 - دوبی
 - شريف ، مهندسی کامپيوتر
 -مدیا سیتی دوبی
  


  ده نوشته برتر:

 -رابطه مهاجر و ايران
 -مانيفست مهاجرت
 -مقايسه کشورها
 -بنيامين
 -ای داد ای بيداد
 -چرا انقدر انگليسی
 -Push و Pull
 -باگهای زندگی


 
 
Hosted and Developed byStats provided by
        

نامه ای به خورشيد .... .....


خورشيد عزيز سلام

از طريق چند لينک در سايتهای سياسی به نوشته اخيرت رسيدم. چيزی که می ديدم برام باور کردنی نبود... نه به خاطر اينکه نوشته بودی بايد به معين رای داد و نه به خاطر اينکه نوشته بودی کلا بايد رای داد ... از طريق لينکهايی که داده بودی مدتی در سايتها و وبلاگهای دور و بر چرخيدم و بازهم چيزی که می ديدم برام باور کردنی نبود: به طرز غير قابل تصوری همه از سياست می نويسند ... از حکومت و رای و انتخابات و دموکراسی... X داره هم طيفی خودش Y را به پرسش می گيره ... A با هم جناحی قديمش B مشکل پيدا کرده.... (نيک آهنگ و سازگارا باشه يا ولايتی و لاريجانی) ... و همه ما هم با حرارت و هيجان مشغول دنبال کردن کل اين ماجراها .... درست مثل تک تک سالهای گذشته ... قرار بود دوره نخوت و رکود و اين ماجراها باشه که!؟ ... چی شده خورشيد؟ ...

بله ... در دوران انتخابات حتی غير سياسی ترين کشورها هم آتشفشانی از سياست هستند .... نوشته تو هم فقط نظر شخصی ات بود در مورد يک مساله مهم سرزمينت... ولی خورشيد عزيز ... سوال من از تو ، دليل تکرارهمه حرفها و بحثهای سياسی است که اين همه سال انجام شده ... ببين ... تجربه سالهای اخير حالت جالبی را در نيروهای سياسی و اين کانديداهای انتخاباتی به وجود آورده: محافظه کار ترينشون از محافظه کار ترين محافظه کاری که تا به حال بر سرکار اومده اصلاح طلب تر و اصلاح طلب ترينشون از اصلاح طلب ترين اصلاح طلبی که تا به حال بر سر کار اومده محافظه کار تر شده ... اين حرکت پاندولی سياست برای سالهای طولانی در ايران ادامه خواهد داشت … اما دليلی نداره خورشيد ما قسمتی از اين پاندول سياست باشه ...

خورشيد عزيز ..... اين حرکت پاندولی سياست و دموکراسی در ايران سکونی نخواهد داشت چون همون طور که همه می گن ما پايه هاش را نداريم ... اما به جای اينکه از جاهای عجيبی به دنبال جور کردن اون پايه ها باشيم بايد از يک مفهوم ساده شروع کنيم: "زندگی" ... نه ... نه ... اصلا شاعرانه نيست ... هدف نهايی اون دموکراسی که ما با رای دادن به X و Y دوست داريم بهش برسيم نه ساختمان پارلمان و کاغذ قانون بلکه "انسان" و "شخص" و "زندگی" است ... تا وقتی individual به مفهوم اصلی کلمه برای مامقدس نباشه از جابجا شدن اون پاندول سياست چيز زيادی به دست نخواهيم آورد ...

خورشيد عزيز ... در ميان طوفان سياست سالهای اخير افراد بسيار کمی از "زندگی" نوشتند ... "جامعه" را يادت هست؟ .... عکسها و داستانها و رنگهاش؟ .... شايد بشه گفت فقط صد شماره اول اون در طول اين سالها از "زندگی" گفت .... مرديها اهميت زندگی را می دانست اما تئوريزه نکرد .... مخملباف زندگی را در گبه و نون گلدون زمزمه کرد و بعد به دغدغه های بعدی اش پرداخت .... سالها نوشتيم "ای داد ای بيداد چرا شما تئوريسين مرگ هستيد" اما از بين خودمون هيچ تئوريسين زندگی ای پيدا نشد ...

خورشيد عزيز ... ظهور وبلاگها نقطه عطفی برای مفهوم "زندگی" بود ... صدها نويسنده که خالصانه از "خودشون" می نوشتند ، دغدغه هاشون ، نگرانی هاشون ... از "زندگی" می نوشتند ... سينا از هنر و فيلم می نوشت ... اخترک از کوه ... خورشيد و پينک فلويديش از دنيای دختران … پژمان از ممنوعه های شخصی ... همه از "زندگی" می نوشتند ... اما همون طور که سينا می گه دنيای وبلاگها ديگه زنده نيست ... حرفی از زندگی نيست ... وبلاگها رسمی شدند ، جنجالی شدند ، جايگاه فرياد زدن فقدان آزادی بيان شدند ، سفارشی و مسابقه ای شدند ، محل جمع آوری امضا و بسيج امکانات برای مبارزه سياسی شدند ، تريبون پس از اخراج و سانسور و تبعيد روزنامه نگاران شدند ، محل تبليغات نامزدهای انتخاباتی شدند ... "وبلاگ" به عنوان مهمترين مکان تعريف ، تجربه و يادگيری زندگی ، متولد نشده از بين رفت ...

خورشيد عزيز ...

نوشته سياسی ات شبيه نوشته های سياسی دهها و صدها نفر ديگه در هزاران وبلاگ و وب سايت ديگه ای بود که يا رای می دهند يا رای نمی دهند و سالهاست دلايل خودشون را برای هم می نویسند ... اما خورشيد دنيای وبلاگها جايگاهش را به خاطر شجاعت و جسارتش در نوشتن از "زندگی" اش ، از "خودش" و از "شخصيت" اش به دست آورده ... اگر خورشيد مثل همه اون صدها نفر ديگه سياسی بنويسه ، چه کسی از زندگی خواهد نوشت؟ ... ... .... ....

در هر مسيری که تصميم گرفتی به نوشتن ادامه بدی (سياست و مسابقات آزادی بيان و جمع آوری امضا يا نوشتن از خودت و شخصيت ات) برات بهترينها را آرزو می کنم ...

خواننده هميشگی وبلاگ قشنگت
- سلمان


26
فروردین
1384© 2001 - 2010