- 30
 - دوبی
 - شريف ، مهندسی کامپيوتر
 -مدیا سیتی دوبی
  


  ده نوشته برتر:

 -رابطه مهاجر و ايران
 -مانيفست مهاجرت
 -مقايسه کشورها
 -بنيامين
 -ای داد ای بيداد
 -چرا انقدر انگليسی
 -Push و Pull
 -باگهای زندگی


 
 
Hosted and Developed byStats provided by
        

code.google.com ... مجموعه تمام خرت و پرت های Google برای برنامه نويسان ...


Brainbench ، يکی از اولين و معروفترين سايتهايی که در زمينه های مختلف (از وب ديزاين گرفته تا مديريت و حسابداري) امتحانات آنلاين برگزار و Certificate صادر می کنه برای 15 روز تمام امتحاناتش را به صورت رايگان ارائه می کنه ... و نکته جالب اينه که اون را به مسابقه ای بين کشورها تبديل کرده و در نهايت کشوری که شرکت کنندگانش بيشترين تعداد Certificate را در اين 15 روز گرفته باشند به عنوان بهترين کشور انتخاب می شه ... بايد ديد ما ايرانيها فقط در orkut بازی و رضازاده بازی و بمب بازی می تونيم به عنوان يکی از فعال ترين ملت های دنيا عمل کنيم يا در موارد جدی تری هم می شه روی ما حساب کرد ....


شباهت چهره دو نفری که من در طول زندگيم بهشون اظهار علاقه کردم هميشه برام نکته جالبی بوده (چشمهای زيبا و درشت و غيره) ... اما مثل اينکه اين مساله واقعا ريشه علمی داره ... مثلا در يک تحقيق عکسهای تعدادی زوج را جدا جدا به افراد مورد آزمايش نشان داده بودند و اونها در بيشتر موارد تنها از روی عکسها موفق به تشخيص زوجها شده بودند ... اصطلاح علمی و بيولوژيک اين ماجرا assortative mating است : يعنی اينکه چه کسی چه کسی را انتخاب می کنه از لحاظ بيولوژيک قابل پيش بينی است ... (اگر مثل من در انتخاب کردن مشکل داريد بهتره کمی صبر کنيم ... شايد بيولوژی اونقدر پيشرفت کرد که خودش طرف را به ما معرفی کنه!) ....... (منبع: Economist)


وقتی تک تک روزهای سال نوی عربها ، سال نوی غربيها و سال نوی ايرانيها را سر کار باشی ، می فهمی اينجا نه Arab World است نه Western World نه Iranian World .... اينجا Corporate World است ...


29
اسفند
1383© 2001 - 2010