- 30
 - دوبی
 - شريف ، مهندسی کامپيوتر
 -مدیا سیتی دوبی
  


  ده نوشته برتر:

 -رابطه مهاجر و ايران
 -مانيفست مهاجرت
 -مقايسه کشورها
 -بنيامين
 -ای داد ای بيداد
 -چرا انقدر انگليسی
 -Push و Pull
 -باگهای زندگی


 
 
Hosted and Developed byStats provided by
        

 • يك CD نسبتا قديميم رو پيدا كردم ... آهنگها را ببينيد:

  - روزا با تو زندگي را پر از قشنگي مي بينم‚ شبا به ياد تو همش خواباي رنگي مي بينم ...
  - قد تو مثل سپيدار بلند ‚ دل تو نرم تر از صبح پرند ...
  - تو اي بال و پر من ‚ رفيق سفر من ‚ مي ميرم اگه سايت نباشه رو سر من ...
  - دست تو ياس نوازش ‚ در سحرگاه بهاري ‚ اي همه آرامش از تو در سرانگشتت چه داري ...
  - عزيز بومي ‚ اي هم قبيله ‚ رو اسب غربت ‚ چه خوش نشستتي ...
  - تو اون كوه بلندي ‚ كه سرتاپا غروره ...

  تو رو خدا يك لحظه با اين جديديا مقايسه كنيد:

  - واي از دست اين دختره ! ...
  - آدم فروش ‚ دست تو رو شده برام ! ...
  - اي عشق من ‚ حرفي بزن ‚ بگو تو رو بخدا! ...
  - عمرا اگه لنگه مو پيدا كني ! ...
  - ديگه دوستم نداري ... ديگه دوستم نداري! ...

  درسته ... در هر زماني موزيك چيپ و غير چيپ هر دو وجود داشته ... نه ... نمي خوام بگم ديگه زيادي چيپ و سطحي شده ايم ... بله ... چيپ و غير چيپ بودن موزيك براي هر شخص نسبيه ... ( و از همه مهمتر: وقتي داريم حالشون را مي بريم خوب يعني داريم مي بريم ديگه! ... ) ... فقط اينكه « معمولي شدن موسيقي » يك مثال ديگه است از روند معمولي شدن جامعه ما كه جامعه شناسي مثل مرديها از سالها پيش (see Jan 9, 2002) تا همين آخرين مقاله خودش اون را به زيبايي توضيح مي ده ...


 • 23
  شهریور
  1383  © 2001 - 2010