- 30
 - دوبی
 - شريف ، مهندسی کامپيوتر
 -مدیا سیتی دوبی
  


  ده نوشته برتر:

 -رابطه مهاجر و ايران
 -مانيفست مهاجرت
 -مقايسه کشورها
 -بنيامين
 -ای داد ای بيداد
 -چرا انقدر انگليسی
 -Push و Pull
 -باگهای زندگی


 
 
Hosted and Developed byStats provided by
        

 • هواي بي نظير شب تابستاني كاخ نياوران به همراه موسيقي كامكارها يك شاهكار بود ...

 • سوال اساسي يك آدم پرت از مد بعد از ديدن چهار هزار تا آدم آلامد: اينها « براي اينكه » اونها را بتونند بپوشند لاغر شده اند يا « چون » اونها را پوشيده اند لاغر به نظر مي آن؟ ...

 • وقتي در يك كنسرت به دنبال باز كردن سر صحبت با دو تا صندلي اونور تر از خودت هستي اين جمله خودت را فراموش نكن:

  Be careful about what you choose .. You might actually get it ! ...


 • 22
  شهریور
  1383  © 2001 - 2010