- 30
 - دوبی
 - شريف ، مهندسی کامپيوتر
 -مدیا سیتی دوبی
  


  ده نوشته برتر:

 -رابطه مهاجر و ايران
 -مانيفست مهاجرت
 -مقايسه کشورها
 -بنيامين
 -ای داد ای بيداد
 -چرا انقدر انگليسی
 -Push و Pull
 -باگهای زندگی


 
 
Hosted and Developed byStats provided by
        

اگر اسم رمز‌ یا پسورد خودتون را ‌شش حرف و فقط با حروف کوچک وارد کنید، کامپیوتر یک هکر می‌تونه ۱۰ دقیقه‌ای پسورد شما را بفهمه. اما اگر از ۹ حرف استفاده کنید و عدد و علامت هم به کار ببرید، کامپیوتر یک هکر ۴۴۵۳۰ سال زمان احتیاج داره تا پسورد شما را بفهمه!‌ (منبع: Business Week این هفته)


12
بهمن
1389© 2001 - 2010