- 30
 - دوبی
 - شريف ، مهندسی کامپيوتر
 -مدیا سیتی دوبی
  


  ده نوشته برتر:

 -رابطه مهاجر و ايران
 -مانيفست مهاجرت
 -مقايسه کشورها
 -بنيامين
 -ای داد ای بيداد
 -چرا انقدر انگليسی
 -Push و Pull
 -باگهای زندگی


 
 
Hosted and Developed byStats provided by
        

این ده محله گرانترین قیمت مسکن را در دنیا دارند:

- Princess Grace موناکو. متری 178 میلیون تومان
- Severn Road هنگ کنگ. متری 113 میلیون تومان
- Fifth Avenue نیویورک. متری 75 میلیون تومان
- Kensington Palace Gardens لندن. متری 72 میلیون تومان
- Avenue Montaigne پاریس. متری 50 میلیون تومان
- Ostozhenka مسکو. متری 38 میلیون تومان
- Via Suvretta سنت موریتز. متری 35 میلیون تومان
- Carolwood Drive لس آنجلس. متری 28 میلیون تومان
- Wolseley Road سیدنی. متری 26 میلیون تومان
- Altamount Road بمبئی. متری 23 میلیون تومان

البته اینها گرانترین خیابانهای هر شهر هستند و متوسط قیمت در همین شهرها بسیار پایینتر از این حرفهاست. (منبع)

طبق گزارش AFP، یک آپارتمان شدیدا گران در تهران متری 14 میلیون تومان فروش رفته و متوسط قیمت در مناطق خوب بین 6 تا 10 میلیون تومان هست که با توجه به درآمد سرانه رقم وحشتناکی محسوب می شه.


18
مرداد
1387© 2001 - 2010