- 30
 - دوبی
 - شريف ، مهندسی کامپيوتر
 -مدیا سیتی دوبی
  


  ده نوشته برتر:

 -رابطه مهاجر و ايران
 -مانيفست مهاجرت
 -مقايسه کشورها
 -بنيامين
 -ای داد ای بيداد
 -چرا انقدر انگليسی
 -Push و Pull
 -باگهای زندگی


 
 
Hosted and Developed byStats provided by
        

در امريکای سال 1985 خانمها 38 درصد فارغ التحصيلان مهندسی کامپيوتر را تشکيل می دادند اما در 2003 اين تعداد به 28 درصد رسيده. (منبع)


3
اردیبهشت
1386© 2001 - 2010