- 30
 - دوبی
 - شريف ، مهندسی کامپيوتر
 -مدیا سیتی دوبی
  


  ده نوشته برتر:

 -رابطه مهاجر و ايران
 -مانيفست مهاجرت
 -مقايسه کشورها
 -بنيامين
 -ای داد ای بيداد
 -چرا انقدر انگليسی
 -Push و Pull
 -باگهای زندگی


 
 
Hosted and Developed byStats provided by
        

آدمهای کاری موفق معمولا چه ساعتی بيدار می شوند؟ چند ساعت کار می کنند؟ ايميل هاشون را چه جوری مرتب می کنند و جواب می دهند؟ آخر هفته ها چه کار می کنند؟ مجله Fortune در اين گزارش، عادات کاری 15 نفر CEO و مدير موفق را بررسی کرده. خيلی خواندنی و جالبه ...


6
بهمن
1385© 2001 - 2010