- 30
 - دوبی
 - شريف ، مهندسی کامپيوتر
 -مدیا سیتی دوبی
  


  ده نوشته برتر:

 -رابطه مهاجر و ايران
 -مانيفست مهاجرت
 -مقايسه کشورها
 -بنيامين
 -ای داد ای بيداد
 -چرا انقدر انگليسی
 -Push و Pull
 -باگهای زندگی


 
 
Hosted and Developed byStats provided by
        

ايده اونقدرها مهم نيست. اجرا مهمتره ...

"A company with brilliant execution can [perhaps] steal ideas, but a company with brilliant ideas can't steal execution."

اين هم جالبه: ideas are just a multiplier of execution


6
بهمن
1385© 2001 - 2010