- 30
 - دوبی
 - شريف ، مهندسی کامپيوتر
 -مدیا سیتی دوبی
  


  ده نوشته برتر:

 -رابطه مهاجر و ايران
 -مانيفست مهاجرت
 -مقايسه کشورها
 -بنيامين
 -ای داد ای بيداد
 -چرا انقدر انگليسی
 -Push و Pull
 -باگهای زندگی


 
 
Hosted and Developed byStats provided by
        

هر چقدر شلوغ و قاطی باشم، اما خبرهای داوس امسال را که چند روز ديگه شروع می شه، نمی شه از دست داد.

شرکت کننده مهم ايرانی امسال: خاتمی! ...يک پنل هم هست که جلايی پور، حسين واله از قم و دو سه نفر ايرانی ديگه حضور دارند.

اين فکر که "بابا داووس چيه و يک مشت بيزنسمن سوسول طرفدار گلوباليزيشن می نشينند برای کل دنيا برنامه ريزی می کنند" و اينها را از سرتون بيرون کنيد: پيگيری کوچکترين جزئيات داوس هم بهتون کمک می کنه ببينيد حرکت دنيا به چه سمتی خواهد بود.

(مثال ساده اش، نحوه پوشش خبری خود اين ماجراست: سه چهار سال پيش اينکه خبرنگاران نيوزويک و تايم به صورت روزانه در سايتهای خودشون قبل از مجلاتشون خبرهای اجلاس را پوشش می دادند حادثه مهمی بود. يکی دو سال پيش اينکه اجلاسی با اين اعتبار از وبلاگ خودش برای خبررسانی استفاده می کنه حادثه مهمی بود. امسال هم استفاده بسيار زياد سايت اجلاس از RSS و پادکست و اين چيز ميزهای جديد حادثه جديدی محسوب می شه. )

بايد اجلاس جالبی بشه ...


29
دی
1385© 2001 - 2010