- 30
 - دوبی
 - شريف ، مهندسی کامپيوتر
 -مدیا سیتی دوبی
  


  ده نوشته برتر:

 -رابطه مهاجر و ايران
 -مانيفست مهاجرت
 -مقايسه کشورها
 -بنيامين
 -ای داد ای بيداد
 -چرا انقدر انگليسی
 -Push و Pull
 -باگهای زندگی


 
 
Hosted and Developed byStats provided by
        

سجاد عزيز، سلام

از اينکه اين وبلاگ را برای بازی جديدی پيشنهاد دادی (که اميدوار هستی بتونه شبيه بازی يلدا بر سرنوشت طرح ساماندهی وبلاگها و سايتها اثری بگذاره) ممنون هستم.

همانطور که در نوشته بعد از بازی يلدا نوشتم، به نظرم اين جور حرکتهای هرمی و جمعی معمولا نمی تونه خيلی فراگير بشه و نمونه يلدا شايد به دليل مشخصاتی که ذکر شد نمونه خاصی بود که برای همه ما عجيب بود. برای عکس العمل نسبت به تصميماتی شبيه طرح ساماندهی وبلاگها، بازتاب عکس العملهای فردی وبلاگها و سايتها معمولا می تونه تاثير بهتری در تصميم بعدی مسوولين بگذاره.

طيف انتقاداتی که از جنبه های مختلف به اين طرح وارد شده، اونقدر کامل هست که اميد داشته باشيم تصميم بهتری در قدم بعدی اين حرکت گرفته بشه. تنها نکته ای که شايد بشه اضافه کرد، تاکيد بر زبان مشترک وبلاگها و مسوولان يعنی ماجرای "در تمام دنيا" است. هر چند صرف اينکه کشوری در دنيا مشغول انجام کاری است، دليل کافی برای انجام اون کار در اختيار ما نمی گذاره، اما اينکه بدونيم "هيچ کشوری در تمام دنيا" (حتی چين که دوستان الف ذکر کردند) تا به حال وبلاگ نويسانش را مجبور به ثبت نام نکرده، شايد ما را در تصميم به ساماندهی وبلاگها دچار بازبينی کنه. (چين به نظر می رسه که دو سال چنين ايده ای را بررسی کرده، اما تا همين چند هفته پيش مقامات مسوولش وجود برنامه ای برای ثبت وبلاگهای چينی را تکذيب کرده اند. منبع: South China Morning Post بيست و چهارم اکتبر 2006)

در اين مورد هم اميدوار هستيم مسوولان تذکر دهند که "ثبت وبلاگ" در آيين نامه اصلی هيئت وزيران اشاره به ثبت "سرويسهای وبلاگ" مثل پرشين بلاگ و بلاگفا داره نه "ثبت وبلاگهای شخصی" (هر چند متاسفانه در سايت samandehi.com وبلاگ به عنوان دسته ای جداگانه ذکر شده). و اميدوار هستيم همونجور که شايعه وجود پليس موبايل برای بررسی موبايلهای شخصی توسط مسوولين نيروی انتظامی تکذيب شد، ثبت وبلاگهای شخصی هم بازبينی و تکذيب بشه.

سجاد جان، می دونم مايلی يادآوری کنی که طرح ساماندهی فقط شامل "وبلاگها" نيست و ثبت "سايتها" را هم شامل می شه. هر چند درست می گی و مسوولين سايتهای ايرانی نگرانيهايی به خصوص در مورد داده های بسيار خصوصی شرکتهای خود دارند، اما اگه اجازه بدی بيا مسائل را يکی يکی ببينيم و اميدوار باشيم در اين مقطع زمانی ثبت وبلاگهای شخصی به زودی بازبينی و تکذيب بشه.

موفق باشی،
- سلمان


15
دی
1385© 2001 - 2010