- 30
 - دوبی
 - شريف ، مهندسی کامپيوتر
 -مدیا سیتی دوبی
  


  ده نوشته برتر:

 -رابطه مهاجر و ايران
 -مانيفست مهاجرت
 -مقايسه کشورها
 -بنيامين
 -ای داد ای بيداد
 -چرا انقدر انگليسی
 -Push و Pull
 -باگهای زندگی


 
 
Hosted and Developed byStats provided by
        

آره ... دوباره رفت و برگشت به ايران و اينا ... ولی هر چی سعی می کنم در چند جمله لذتی را که از گذراندن ايام يلدا با بهترين وبلاگ نويس ، بهترين رئيس جمهور ، بهترين رفقا ، بهترين فاميل ، بهترين کوه و ... به ذهنم مياد بنويسم نمی تونم ...

فقط می تونم بگم اين نزديکی به ايران و اين همه چيز خوب را بعيده حالا حالاها با چيز ديگه ای عوض کنم ...


6
دی
1384© 2001 - 2010