- 30
 - دوبی
 - شريف ، مهندسی کامپيوتر
 -مدیا سیتی دوبی
  


  ده نوشته برتر:

 -رابطه مهاجر و ايران
 -مانيفست مهاجرت
 -مقايسه کشورها
 -بنيامين
 -ای داد ای بيداد
 -چرا انقدر انگليسی
 -Push و Pull
 -باگهای زندگی


 
 
Hosted and Developed byStats provided by
        

بزرگترين فرش دنيا به اندازه 5700 متر مربع ، 2.5 ميليارد گره و وزن 45 تن قراره برای سال 2007 آماده بشه ... 1000 فرشباف ماهر به مدت دو سال بر روی اين فرش کار خواهند کرد ...

راستی اگه می خواهيد خوشحال بشيد ، اين فرش برای بافت به "ايران" سفارش داده شده ...

و راستی اگه می خواهيد خوشحال تر يا ناراحت تر بشيد ، اين فرش را "امارات" به ايران سفارش داده ... (منبع)


27
شهریور
1384© 2001 - 2010