- 30
 - دوبی
 - شريف ، مهندسی کامپيوتر
 -مدیا سیتی دوبی
  


  ده نوشته برتر:

 -رابطه مهاجر و ايران
 -مانيفست مهاجرت
 -مقايسه کشورها
 -بنيامين
 -ای داد ای بيداد
 -چرا انقدر انگليسی
 -Push و Pull
 -باگهای زندگی


 
 
Hosted and Developed byStats provided by
        

  • مشکلات upgrade از GirlFriend 7.0 به Wife 1.0 ... (البته اين همکار زيمبابوه ای ، ورژن مردانه اش را Forward کرده بود ولی اين واقعی تره ! ... )

    lifelog: ... الا ای آهوی وحشی ، Monster/CareerBuilder/Bayt ، استيک يخ زده ...


  • 22
    فروردین
    1384    © 2001 - 2010