- 30
 - دوبی
 - شريف ، مهندسی کامپيوتر
 -مدیا سیتی دوبی
  


  ده نوشته برتر:

 -رابطه مهاجر و ايران
 -مانيفست مهاجرت
 -مقايسه کشورها
 -بنيامين
 -ای داد ای بيداد
 -چرا انقدر انگليسی
 -Push و Pull
 -باگهای زندگی


 
 
Hosted and Developed byStats provided by
        

  • اگر يک موقعی در يک اتاق با يک لپ تاپ و يک Winamp تنها مونديد ، به قسمت Equalizer اون برويد و از Preset هاش اونی که نوشته Laptop Speakers/Headphones را انتخاب کنيد. زندگی شيرين تر خواهد شد ...


  • 13
    فروردین
    1384    © 2001 - 2010