- 30
 - دوبی
 - شريف ، مهندسی کامپيوتر
 -مدیا سیتی دوبی
  


  ده نوشته برتر:

 -رابطه مهاجر و ايران
 -مانيفست مهاجرت
 -مقايسه کشورها
 -بنيامين
 -ای داد ای بيداد
 -چرا انقدر انگليسی
 -Push و Pull
 -باگهای زندگی


 
 
Hosted and Developed byStats provided by
        

  • اين نوشته 8 مارس خورشيد خانم تمام چيزهايی را که سالهای سال از دوستان و اطرافيان در مورد سختيهای " دختر بودن " در ايران شنيده بوديم به زيبايی ، سادگی و دردناکی تمام نشون داده ... بی نظير بود ...

  • يک چهارم تمام Relationship های طولانی مدت از محيط کار شروع می شه ! ... و 40% Executive ها اقرار می کنند که با يکی از همکارانشون رابطه ای داشته اند ... (منبع: Economist)


  • 8
    فروردین
    1384    © 2001 - 2010