- 30
 - دوبی
 - شريف ، مهندسی کامپيوتر
 -مدیا سیتی دوبی
  


  ده نوشته برتر:

 -رابطه مهاجر و ايران
 -مانيفست مهاجرت
 -مقايسه کشورها
 -بنيامين
 -ای داد ای بيداد
 -چرا انقدر انگليسی
 -Push و Pull
 -باگهای زندگی


 
 
Hosted and Developed byStats provided by
        

  • باورتون مي شه Intel امريكا به جاي استخدام مدير از سرزمين خودش كه مهد مديريت دنياست ‚ مدير Samsung را استخدام كنه؟ ... ( درسته كه تصميمش مي تونه به خاطر نفوذ در ماركت اون سرزمينها باشه اما وقتي مي گم كشورهاي در حال توسعه را در تصميم گيريهاي شخصي زندگي تون جدي بگيريد يعني همين ... داشتن سابقه در يك سري market و industry خاص مي تونه از چندين MBA مهمتر باشه ... )

  • پياده رويهاي توچال ( شب ): زمستانها نمي دوني اون كه ديدي سگ بود يا گرگ ... تابستانها نمي دوني گنجشك بود يا خفاش ! ... ( به نظرتون اين جاها خفاش وجود داره؟)


  • 2
    مهر
    1383    © 2001 - 2010