- 30
 - دوبی
 - شريف ، مهندسی کامپيوتر
 -مدیا سیتی دوبی
  


 
 
Hosted and Developed by



Stats provided by
        
 

۱۰ روز آنفولانزای شدید داشتم. ۷ روزش تب شدید . سه بار بیمارستان.


4
آذر
1389



© 2001 - 2010