- 39
 - دوبی/تهران
 - شريف ، مهندسی کامپيوتر
 -مدیا سیتی دوبی
  


  ده نوشته برتر:

 -رابطه مهاجر و ايران
 -مانيفست مهاجرت
 -مقايسه کشورها
 -بنيامين
 -ای داد ای بيداد
 -چرا انقدر انگليسی
 -Push و Pull
 -باگهای زندگی


 
 
Sponsors:

DubaiBeat - Middle East Investors

SinaBeat - Chinese Investors


Stats provided by
        

‌نوزدهمین سال شروع وبلاگ فارسی

درسته که فعلا همه در توییتر هستیم و چراغ وبلاگها را خاموش کرده‌ایم (حتی خودم هم بیشتر در توییتر مینویسم تا اینجا) ولی گاه گداری مثلا در همین سالگردها خوبه یادی از اون دوران کنیم و خوبیهای اون دوره را فراموش نکنیم.


6
Sep
2020© 2001 - 2014