- 39
 - دوبی/تهران
 - شريف ، مهندسی کامپيوتر
 -مدیا سیتی دوبی
  


  ده نوشته برتر:

 -رابطه مهاجر و ايران
 -مانيفست مهاجرت
 -مقايسه کشورها
 -بنيامين
 -ای داد ای بيداد
 -چرا انقدر انگليسی
 -Push و Pull
 -باگهای زندگی


 
 
Sponsors:

DubaiBeat - Middle East Investors

SinaBeat - Chinese Investors


Stats provided by
        

۱۸ سال وبلاگ‌نویسی فارسی: کاری که انجام دادیم و خوب شد که انجام دادیم

هجده سال از ۱۶ شهریور ماه ۱۳۸۰، روزی که اولین پست اینجا تبدیل شد به اولین پست اولین وبلاگ فارسی، و ۱۶ شهریور شد «روز وبلاگستان» .

به لطف و همت نیما شفیع‌زاده عزیز، از اهالی کاردرست وب فارسی، و علی آجودانیان عزیز و تیم خوبش که ویرگول را به یکی از اتفاقات مهم وب فارسی تبدیل کرده است، کمپین جالبی به مناسبت روز وبلاگستان راه افتاده و خیلی از وبلاگ‌نویسان تشویق شده‌اند و مطلبی نوشته‌اند. شما هم بنویسید و نوشته‌های این کمپین را از اینجا دنبال کنید و چراغ وبلاگها و نوشته‌های بلند را دوباره بعد از چند سال روشن کنیم.

۱۸ سال زمان خیلی زیادی است. من خودم به ۱۸ سال اخیر که نگاه میکنم به چهار نوع کار فکر میکنم که هر کسی در زندگیش انجام داده:

دسته اول: کارهایی که در زندگیت انجام دادی و خوب شد که انجام دادی

دسته دوم: کارهایی که در زندگیت انجام دادی و حیف شد که انجام دادی

دسته سوم: کارهایی که در زندگیت انجام ندادی و خوب شد که انجام ندادی

دسته چهارم: کارهایی که در زندگیت انجام ندادی و حیف شد که انجام ندادی

نکته جالب در مورد این چهار دسته کار سیال بودن و دینامیک بودن تعریف اونهاست: کارهایی که فکر میکردی خوب شد که انجام دادی بعد از مدتی تبدیل میشه به اونهایی که حیف شد انجام دادی (برای من: ازدواج). کارهایی که فکر میکردی حیف شد که انجام دادی بعد از مدتی تبدیل میشه به اونهایی که خوب شد انجام دادی (برای من: سفرها). کارهایی که فکر میکردی حیف شد که انجام ندادی بعد از مدتی تبدیل میشه به اونهایی که خوب شد انجام ندادی (برای من: سرمایه‌گذاری ملک بیرون ایران). و کارهایی که فکر میکردی خوب شد که انجام ندادی بعد از مدتی تبدیل میشه به اونهایی که حیف شد انجام ندادی (برای من: سرمایه‌گذاری در بیتکوین و ارزرمزها).

خلاصه اینکه اگر از انجام دادن یا انجام ندادن کاری در گذشته‌ات ناراحت هستی، بدون که با گذشت زمان تعریفها از خوب و بد و حیف و غیرحیف بودنشون تغییر میکنه. بنابراین در هر لحظه اون کاری که فکر میکنی خوبه را انجام بده و خیلی هم به گذشته فکر نکن.

در این ۱۸ سال و در بین انواع مثالها از این چهار دسته کار، «وبلاگ‌نویسی» برای من و احتمالا سایر دوستانی که در کمپین روز وبلاگستان شرکت کردند، از معدود مثالهایی است که از اون نوع اول بوده و احتمالا تا سالیان سال باقی خواهد موند: «وبلاگ‌نویسی: کاری که انجام دادیم و خوب شد که انجام دادیم»...

#روزوبلاگستان7
Sep
2019© 2001 - 2014