- 39
 - دوبی/تهران
 - شريف ، مهندسی کامپيوتر
 -مدیا سیتی دوبی
  


  ده نوشته برتر:

 -رابطه مهاجر و ايران
 -مانيفست مهاجرت
 -مقايسه کشورها
 -بنيامين
 -ای داد ای بيداد
 -چرا انقدر انگليسی
 -Push و Pull
 -باگهای زندگی


 
 
Sponsors:

DubaiBeat - Middle East Investors

SinaBeat - Chinese Investors


Stats provided by
        

مقایسه گذران و امید

فعالیت اصلی:
امید: هر چهار سال یکبار رای/ جمع کردن درب بطری/ هشتگ!
گذران: تلاش هر روزه برای گذران سالم و اخلاقی خودم و اطرافیان. (شامل مشارکت ساده سیاسی بدون توقع عجیب)

سوال کلیدی:
امید: دلار چنده؟
گذران: فشار خون‌ات چنده؟ (۶/۵ میلیون ایرانی، مستقل از قیمت دلار، از ابتلای خود به فشار خون بالا بی‌خبرند!)

آرامش مورد علاقه:
امید: بالا پایین کردن انگشت (روی صفحه موبایل خبرهای تلگرام!)
گذران: سفر/ مدیتیشن/ خنده

افق زمانی تحقق رویا:
امید: انجام اصلاحات چهارصد ساله دنیا در چهار سال یا فوقش هشت سال
گذران: گذران سالم و اخلاقی در لحظه

صفت‌های برجسته:
امید: توهم/ توقع/ خشم
گذران: رضایت/ آرامش

کارتون مورد علاقه:
امید: رابین‌هود. «من میدونم نمیشه» گالیور
گذران: بارباپاپا

کی خوشحال میشوم؟
امید: تا بیرون درست نشه من خوشحال نمیشوم
گذران: چه بیرون درست بشه و چه نشه من تلاش میکنم خوشحال باشم

کتاب مورد علاقه:
امید: اخبار تلگرام (!)
گذران: کتاب ۱۴ هزار لذت زندگی. اثر باربارا آن کیفر

افراد مورد تمرکز من برای بهبود وضع:
امید: با حفظ امید، ناگهان وضع همه خوب میشه!
گذران: به ترتیب من، خانواده‌ام، گربه‌ام، اطرافیانم، محله‌ام، شهرم، کشورم و جهان

مبنای مقایسه:
امید: مقایسه خیالی کشورم با کشورهای دیگه.
گذران: مقایسه واقعی خودم با بقیه مردم دنیا و تلاش برای گذران سالم مثل اونها. خوردن. خندیدن. کمک کردن. سفر کردن.

علوم مورد علاقه:
امید: علوم سیاسی و اجتماعی (با برداشت خبری/ سطحی/ تخیلی)  
گذران: روانشناسی/ زندگی سالم/ تغذیه

مبنای اصلی تمرکز:
امید: بیرون
گذران: درون

خداحافظ امید! سلام #گذران !


10
Oct
2018© 2001 - 2014