- 30
 - دوبی
 - شريف ، مهندسی کامپيوتر
 -مدیا سیتی دوبی
  


 
 
Hosted and Developed byStats provided by
        
 

راجع به وضع وحشتناک دوبی (مثل بقیه جاها) اخیرا زیاد شنیدید. اما فقط حواستون باشه منبع های خبری را مطابق وزنشون جدی بگیرید. مثلا این رادیو فارسی و اون سایت فارسی با اکونومیست و فایننشیال تایمز فرق دارند.

Financial Times
"But overextended as it is, Dubai is not in such bad shape."

The Economist
The [Persian] Gulf still needs a financial centre, a port, and a secure place to live. "Dubai is plausible".


14
اسفند
1387© 2001 - 2010