- 30
 - دوبی
 - شريف ، مهندسی کامپيوتر
 -مدیا سیتی دوبی
  


 
 
Hosted and Developed byStats provided by
        
 

دوستان Sun Valley امسال را دنبال می کنید؟ مثل هر سال کلی جالبه.

از مطلب دو سال پیش در مورد اینکه این Sun Valley چی چی هست:

داوس ديگه جواد شده. محل جمع شدن آدمهای مهم فقط Sun Valley. هر سال اين موقع ها 200 تا آدم مهم با جت های شخصی و خانواده هاشون يک هفته در يک جای تريپ ييلاقی بدون خبرنگارها دور هم جمع می شوند و گپ می زنند و شرکت می خرند و شرکت می فروشند. (از جمله مهمانهای امسال CEO های گوگل و eBay و مايکروسافت و YouTube بوده اند). ثروت 18 ميلياردر از 200 مهمان امسال به اندازه کل درآمد سرانه مردم 170 کشور دنيا بوده! ...


21
تیر
1387© 2001 - 2010