- 30
 - دوبی
 - شريف ، مهندسی کامپيوتر
 -مدیا سیتی دوبی
  


 
 
Hosted and Developed byStats provided by
        
 

معروفه که Warren Buffett، معروفترین سرمایه گزار شاید کل تاریخ معاصر، روی میزش سه جعبه داشته: Inbox ، Outbox و Too Hard! ... این مساله ما هم به نظر می رسه از همون مسائل Too Hard هستش ...


5
آبان
1386 

Justin Timberlake ... .شش دسامبر در امارات (ابوظبی) ...

" ... ببین دوستت با LoveStoned اش هم اومد اينجا و تو هنوز نیومدی ... ;-) ...


26
مهر
1386 

" ... قطع کرد. ديگه حوصله حرف زدن نداشت. اس ام اس ها هم یا نرسید یا بی جواب موند. حوصله نداشتم. فقط یک موزیک را شانسی گذاشتم. بی نظیر بود. انگار هنوز حرفها ادامه داشت:

You only see what your eyes want to see
How can life be what you want it to be
You're frozen
When your heart's not open

You're so consumed with how much you get
You waste your time with hate and regret
You're broken
When your heart's not open

If I could melt your heart
We'd never be apart
Give yourself to me
You hold the key

Now there's no point in placing the blame
And you should know I suffer the same
If I lose you
My heart will be broken

Love is a bird, she needs to fly
Let all the hurt inside of you die
You're frozen
When your heart's not open

... If I could melt your heart


25
مهر
1386 

آقا من رسما با اين آنلاين چک اين امارات حال کردم. (چند وقته که راه افتاده؟) ... بريم ببينيم توی فرودگاه چی می شه ...


18
مهر
1386 

مهمان عزيز رفت ... چه روزهایی بود ............

آگهی: اگر با يکی دو واسطه کسی را می شناسید که اهل سرمايه گذاری در VC و Private Equity و اين جور چيزها باشه، يک موقعيت سرمايه گذاری خوب در VC يکی از دوستان در استراليا وجود داره.


14
مهر
1386© 2001 - 2010