- 30
 - دوبی
 - شريف ، مهندسی کامپيوتر
 -مدیا سیتی دوبی
  


 
 
Hosted and Developed byStats provided by
        
 


30
مرداد
1385 

 • سلمان داری چی کار می کنی؟
  چند شب هست12 شب می رسم خونه (تا 10 سر کار، بعدشم ديد و بازديدها و شاپينگهای عقب افتاده). ورزش نمی کنم. ميوه می خورم :-q تاريخ آخرين ايميل جواب داده نشده ام رسيده به 45 روز قبل! خيلی خسته ام.

 • سلمان اين وسطها داری چی می خونی؟
  - "مهاجر چوب دو سر سه نقطه" نوشته خوب مهدی عزيز
  - سرمقاله واقع بينانه اکونوميست دو هفته پيش راجع به لبنان
  - سوتی وحشتناک AOL
  - نوشته روزمره و قشنگ خورشيد. فشرده ای از زندگی خيلی از ما در خيلی زمانها.


 • 16
  مرداد
  1385   


  12
  مرداد
  1385  © 2001 - 2010