- 30
 - دوبی
 - شريف ، مهندسی کامپيوتر
 -مدیا سیتی دوبی
  


  ده نوشته برتر:

 -رابطه مهاجر و ايران
 -مانيفست مهاجرت
 -مقايسه کشورها
 -بنيامين
 -ای داد ای بيداد
 -چرا انقدر انگليسی
 -Push و Pull
 -باگهای زندگی


 
 
Hosted and Developed byStats provided by
        

بابا دم این گوگل ارث جدید گرم! درسته انگار اسم خلیج ها را درست نشون نمی ده، اما حتی اسم کوچه پس کوچه های تهران را هم داره ... مثلا "کنار محله" دربند!

KenarMahalleh.jpg

البته از حق نگذریم سایت شهرداری تهران هم کاوشگر GIS خوبی داره، نقشه ماهواره ای هم داره، اما طفلی همون کنار محله دربند را اینجوری نشون می ده:
KenarMahalleh2.jpg


13
اردیبهشت
1387© 2001 - 2010