- 30
 - دوبی
 - شريف ، مهندسی کامپيوتر
 -مدیا سیتی دوبی
  


  ده نوشته برتر:

 -رابطه مهاجر و ايران
 -مانيفست مهاجرت
 -مقايسه کشورها
 -بنيامين
 -ای داد ای بيداد
 -چرا انقدر انگليسی
 -Push و Pull
 -باگهای زندگی


 
 
Hosted and Developed byStats provided by
        

نه به اون سالها که کسی اجلاس لیبرالی داووس ما را جدی نمی گرفت، نه به امسال که به نظر می رسه همه دوستان قرار است با شور و شوق حاضر باشند ...

بعضی ایرانیان امسال داووس:

- هاشمی ثمره
- قالیباف
- باهنر
- متکی
- خاتمی
- ...

PDF فهرست شرکت کنندگان امسال (سیاسی، بیزنسی)


27
دی
1386© 2001 - 2010