- 30
 - دوبی
 - شريف ، مهندسی کامپيوتر
 -مدیا سیتی دوبی
  


  ده نوشته برتر:

 -رابطه مهاجر و ايران
 -مانيفست مهاجرت
 -مقايسه کشورها
 -بنيامين
 -ای داد ای بيداد
 -چرا انقدر انگليسی
 -Push و Pull
 -باگهای زندگی


 
 
Hosted and Developed byStats provided by
        

بازی "يلدا در وبلاگستان"

شب يلدا داره نزديک می شه. در دو سال گذشته که ايران نبودم، در هر دو سال برای شب يلدا خودم را به ايران می رسوندم و جمعهای فاميلی شب يلدا را از دست نمی دادم. امسال اولين سالی است که مثل خيلی های ديگه از شما بايد اين شب را به دور از دوستان سپری کنم.

ممکنه دور از ايران و يا حتی در ايران اما دور از همديگه باشيم، اما به لطف وبلاگستان نزديک هم هستيم و می توانيم يلدا را در وبلاگستان برگزار کنيم. برای همين شايد بد نباشه حالا که انتخابات بازی هم تموم شده، يک بازی وبلاگی که در وبلاگستان انگليسی داره انجام می شه را اينجا ادامه بديم و همديگه را بيشتر بشناسيم و تنوعی داشته باشيم.

بازی ساده هست: کسی شروع می کنه و 5 نکته از چيزهايی که احتمالا خوانندگان وبلاگش در مورد شخصيت او نمی دونند می نويسه و در آخرش هم 5 نفر را معرفی می کنه. اون 5 نفر هم به همين ترتيب 5 نکته از چيزهايی که کمتر کسی در مورد شخصيت اون ها می دونه را می نويسند و هر کدوم 5 نفر ديگه را معرفی می کنند و همين جوری ادامه پيدا می کنه.

پس شروع کنيم:


پنج نکته از چيزهايی که احتمالا خيلی از شما در مورد سلمان نمی دونستيد:

1) من تا 18 سالگی سبيل داشتم. 21 نفر از دوستانم + يک صابون + يک تيغ در کلاردشت اون را بر باد دادند.
2) از کره، پنير، عسل، خامه، سرشير، مربا اينا متنفرم. در زندگيم صبحانه به جز چای و گاهی کيک چيزی نخوردم.
3) در تمام زندگيم به جای شبها، صبحها مسواک می زنم! اما هيچ وقت هم دندانپزشکی نرفتم.
4) عنوان شغليم هست Product Manager، اما دوست دارم بزرگ که شدم Venture Capitalist بشم.
5) هنوز گاهی به دخترک چهارسال پيش زندگيم فکر می کنم. گاهی اونقدر زياد که می خواستم بيام اينجا و از شما بپرسم آيا ايده خوبيه بعد از 4 سال بهش ايميل بزنم يا نه.

خوب اين از پنج نکته من. برای ادامه هم اين پنج نفر را معرفی می کنم: پارسا، پرستو، پژمان، خورشيد، عليداد


"يلدا در وبلاگستان" (توضيح مجدد: اين بازی، بدون هيچ گونه خلاقيتی، تنها ادامه بازی Blog Tag از وبلاگستان غربيهاست) ... ببينيم تا کی و کجا ادامه پيدا می کنه ...


29
آذر
1385© 2001 - 2010